Novetats de Moodle 3

Formació

Introducció a la utilització de la videoconferència

 5 h   Presencial   6 i 7 de setembre 

Aquest curs s’adreça al professorat que s’inicia en l’ús de la videoconferència.

La seva finalitat és introduir el professorat tant en els aspectes tècnics com en l’explotació didàctica del mitjà.

Més

Iniciació a Moodle

 8 h   Semipresencial   Del 7 al 14 de setembre 

Des del curs acadèmic 2006-07 s'està utilitzant Moodle com la plataforma institucional de teleeducació, la qual facilita la tasca al docent a l’hora de distribuir els continguts, comunicar-se amb els estudiants i realitzar les diferents activitats d’avaluació. 

Aquest curs farà una introducció de la interfície de Moodle així com de les eines bàsiques de què disposa.

Més

Lliurament dels treballs a Moodle

 2 h   Presencial   15 de setembre 

Aquest curs vol ser una aproximació a la utilització de l’activitat de Tasques que presenta la plataforma Moodle; s’hi explicarà què és una Tasca, els tipus que n'hi ha i els usos didàctics que se li pot donar, tant des del punt de vista del professorat com de l’alumnat.

Més

Moodle avançat: Qüestionaris

 5 h   Semipresencial   Del 20 al 27 de setembre 

L’eina de Qüestionaris, de què disposa Moodle, ens permet crear proves, activitats i exàmens. D’una banda, proporciona a l’estudiant la possibilitat de seguir el seu progrés en el procés d’aprenentatge, i d'altra afavoreix que el professorat pugui fer el seguiment de l’alumnat.

Més

Moodle avançat: Qualificacions

 4 h    Semipresencial   Del 27 de setembre al 4 d'octubre

Al butlletí de qualificacions es recopilen els elements que han estat qualificats des de les diverses activitats que s'avaluen, permet veure'ls i canviar-los, així com ordenar-los en categories i calcular-ne els totals de diverses maneres.

Més


Més informació