Formació

Introducció a la imatge digital: edició amb GIMP

 10 h   A distància   Del 4 al 18 d'octubre 

Aquest curs tindrà una durada de deu hores, en la modalitat a distància. Els continguts s’oferiran a través de videotutorials, presentacions, etc., a partir dels quals es realitzaran els exercicis tutelats. D'altra banda, es duran a terme una sèrie d’exercicis proposats per la professora amb l’objectiu de posar en pràctica els coneixements adquirits.

Més

Avaluació a Moodle

 15 h   A distància   Del 14 d'octubre al 14 de desembre 

La modalitat del curs és totalment a distància i amb una durada de 15 hores, encara que estarà obert durant dos mesos, a fi que el participant pugui treballar els continguts i dur a terme les diferents activitats proposades. El participant treballarà de manera autònoma i sense una temporalització establerta, administrarà lliurement el temps, i així se’n facilitarà la superació, i sempre amb el suport i la tutorització del professorat del curs.

Per poder-lo dur a terme de manera profitosa, aconsellem planificar el temps per realitzar-lo durant tres setmanes de dedicació. 

Dins el curs, el participant es trobarà amb els continguts i els diferents recursos necessaris per realitzar les activitats d’aprenentatge de manera autònoma.

La tutorització es durà a terme a través de les diferents eines de comunicació de Moodle.

Més

Pissarra digital

 2 h   Presencial   Dia 21 d'octubre 

Aquest curs tindrà una durada de tres hores presencials, en les quals es combinarà l’explicació dels continguts del curs i una part pràctica, per tal d’afavorir un aprenentatge actiu.

Més

Edició en línia de pàgines web

 10 h   A distància   Del 19 al 31 d'octubre 

Aquest curs es farà a distància i tindrà un caràcter totalment pràctic. Mitjançant material de suport, videotutorials, guies d’ús, etc. es coneixeran les utilitats principals del programari per fer el disseny de pàgines web. També es proposaran distints exercicis que els participants del curs hauran de realitzar de manera autònoma, per a la qual cosa comptaran amb la tutorització en línia del professor.

Més


Més informació