Comissió de Garantia de Qualitat

Composició nominal:

 

Director del Servei

persona Santos Urbina Ramírez, mail <santos.urbina @ uib.es>, telefon 971 17 20 11 

 

Responsable de CGQ

persona Catalina Ordinas Pons, mail <cati.ordinas@ uib.es>, telefon  971 17 26 38 

 

Secretària de CGQ

persona Rosa de Ozollo Garcia, mail <rosa.deozollo @ uib.cat>, telefon 971 17 27 53 

 

Normativa: